2018/2019 Plebiscyt Przyszłość Medycyny
Dodane przez sorand dnia Czerwiec 25 2019 15:57:12
Zachęcamy do oddania głosu na naszego Absolwenta!

link do głosowania: http://przyszlosc.pulsmedycyny.pl/


Fragment artykułu(Puls Medycyny):
https://static.pb.pl/filtered/c0/262080,899950,w_180.jpgUkończył I Wydział Lekarski w 2018 r., obecnie odbywa staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ulicy Banacha. W grudniu 2018 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą nadaną przez Naczelną Radę Lekarską za osiągnięcie najlepszego w Polsce wyniku na Lekarskim Egzaminie Końcowym w 2018 r.. Podczas stażu jako drugi autor opublikował pracę "Prior blood donations do not affect efficacy of G-CSF mobilization nor outcomes of haematopoietic stem cell collection in healthy donors" - Vox Sanguinis (IF = 2.105)...

<<czytaj więcej>>

Rozszerzona zawartość newsa
Zachęcamy do oddania głosu na naszego Absolwenta!

link do głosowania: http://przyszlosc.pulsmedycyny.pl/
Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/plebiscyt-przyszlosc-medycyny-sylwetki-kandydatow-963580

Treść za Puls Medycyny:

KRZYSZTOF BARTNIK

W 2012 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku i rozpoczął studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W trakcie studiów był członkiem Zarządu Samorządu Studentów oraz piastował stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Kulturalnego Studentów UM w Lublinie. W 2015 r. przeniósł się na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jako student wyróżniał się na tle innych znacznym zaangażowaniem w projekty naukowe. Przez trzy lata pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM, gdzie zajmował się tematyką niespokrewnionych dawców komórek macierzystych oraz dawców szpiku kostnego. W trakcie pracy w kole osiągał liczne sukcesy, w tym: I miejsce na Konferencji Studenckiej w Lublinie w 2017 r., współorganizacja konferencji Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w 2017 r. w Warszawie, postery na konferencjach Polskiego Towarzystwa Tranplantacyjnego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jeszcze w trakcie studiów jako pierwszy autor opublikował dwie istotne publikacje: "Bone marrow harvest in donors with anaemia" - Vox Sanguinis (IF = 2.105) oraz "Continuous Mononuclear Cell Collection (cMNC) protocol impact on hematopoietic stem cell collections in donors with negative collection predictors - Transfusion and Apheresis Science" (IF = 1.755).

Ukończył I Wydział Lekarski w 2018 r., obecnie odbywa staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ulicy Banacha. W grudniu 2018 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą nadaną przez Naczelną Radę Lekarską za osiągnięcie najlepszego w Polsce wyniku na Lekarskim Egzaminie Końcowym w 2018 r.. Podczas stażu jako drugi autor opublikował pracę "Prior blood donations do not affect efficacy of G-CSF mobilization nor outcomes of haematopoietic stem cell collection in healthy donors" - Vox Sanguinis (IF = 2.105).

Obecnie współpracuje z zespołem LEPoLEK będąc współautorem oraz przygotowując materiały dla studentów i lekarzy przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jest zainteresowany rozpoczęciem specjalizacji z radiologii. W wolnym czasie uczęszcza do Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej przyglądając się i asystując do zabiegów. W tym obszarze medycyny pragnie rozwijać się naukowo, czego pierwszym krokiem będzie rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.

Prywatnie kochający mąż oraz pasjonat koszykówki i kalisteniki. Przez cały okres trwania studiów należał do AZS reprezentując uczelnie w koszykówce. Dodatkowo ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia, komponował utwory i grał na gitarze w zespole thrash metalowym.