oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 12:45:38
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Monte Cassino 2014/2015
Nowa strona 1

 

 

IV KONKURS WIEDZY O MONTE CASSINO - 2014/2015

 

pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

oraz Starosty Kraśnickiego

 

 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.”

Jan Kochanowski

 

 

 

oraz

 

 

 

OGŁASZA

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu


  

TEMAT I CELE KONKURSU

 

1.      Tematyka konkursu obejmuje:

 

 

·         problematykę tworzenia Armii gen. Władysława Andersa w ZSRR w okresie II wojny światowej,

·         przebieg ewakuacji Armii gen. Andersa na Bliski Wschód,

·         szlak bojowy II Korpusu Polskiego a w szczególności udział w bitwie pod

      Monte Cassino

·         działania zbrojne na najważniejszych frontach II wojny światowej,

·         sytuację Polski w okresie II wojny światowej.

 

2.      Cele konkursu, to:

 

·         podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

·         kultywowanie pamięci o przebiegu walk i sytuacji okupowanych państw podczas                II wojny światowej a w szczególności o bitwie pod Monte Cassino,

·         popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza               w  II wojnie  światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino,

·         rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski oraz krzewienie postaw patriotycznych,

·         wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych historycznie,

·         wyłowienie najlepszych historyków spośród uczniów gimnazjów.

 

 

 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku

 

Fundacja Andrzej Marzec „Monte Cassino”

 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

 

 

TERMINARZ

 

do 30.01.2015r. – zgłoszenie udziału w Konkursie na adres kkremlas@wp.pl (załącznik, nr 1)

24.02.2015r, godz. 8.00. – etap szkolny

do 27.02.2015r. – przesyłanie protokołów z etapu szkolnego na adres kkremlas@wp.pl (załącznik, nr 2)

18.03.2015r.  –  etap powiatowy ( finał konkursu )

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1.      Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych wybranych powiatów województwa lubelskiego.

2.      Konkurs składa się z dwóch części:

I – etap szkolny

II – etap powiatowy ( finał )

3.      Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2          w Kraśniku: www.rey.edu.pl

4.      Zainteresowana szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie wysyłając pocztą elektroniczną kartę zgłoszenia (załącznik, nr1 ) na adres: kkremlas@wp.pl w terminie do 30 stycznia 2015r.      

5.   Testy konkursowe na etap szkolny rozesłane zostaną do szkół najpóźniej do

      23.02.2015r.

6.      Przebieg Konkursu:

 

Etap I – szkolny

 

-   etap szkolny przeprowadzają nauczyciele historii z macierzystej szkoły,

- w czasie tego etapu uczestnicy Konkursu rozwiązują test składający się                                 z  dwudziestu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,

- do etapu powiatowego - finałowego przechodzą trzej uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki. W przypadku uzyskania z testu takiego samego wyniku przez więcej niż trzy osoby, do etapu powiatowego kwalifikują się wszystkie wyżej wymienione osoby.

- maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut,

- z przeprowadzonego etapu Konkursu Komisja Szkolna sporządza protokół (załącznik,  nr 2), który przesyła pocztą elektroniczną na adres kkremlas@wp.pl w terminie do 27.02.2015r.

 

 

 

Etap II – powiatowy ( finał )

 

- etap powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,

- Komisja konkursowa II etapu zostanie wyłoniona z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do Konkursu,

- etap powiatowy składa się z dwóch części:

pisemnej – polegającej na rozwiązaniu testu złożonego ze zróżnicowanych pytań

ustnej – polegającej na udzieleniu przed Komisją ustnych odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania,

- do części ustnej Komisje egzaminacyjne kwalifikują 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z części pisemnej,

- w przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu niż przyznana liczba miejsc kryteria dodatkowe określa Komisja egzaminacyjna

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

- zwycięzcą Konkursu zostaje uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów w etapie powiatowym,

- drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno uczniowie z najwyższą liczbą punktów

- wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzania finału

 

 

NAGRODY

 

1.      Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest wyjazd do Włoch ufundowany przez Fundację Andrzej Marzec „Monte Cassino”.

2.      Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest nagroda rzeczowa.

3.      Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest nagroda rzeczowa.

4.      Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

5.      Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy                i podziękowania.

6.      Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu etapu wojewódzkiego Konkursu (18.03.2015r.) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku.

 

 

LITERATURA.

 

·         pytania konkursowe obejmować będą materiały zawarte:

- na stronach internetowych: www.montecassino.org.pl,

- w oparciu o literaturę:

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 1998

Podręczniki szkolne na poziomie gimnazjum i liceum ( wyd. Operon, Nowa Era, PWN, WSiP )

·         na etap powiatowy, dodatkowo:

Parker Matthew, Monte Cassino – opowieści o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, Poznań 2005

Piekałkiewicz Janusz, Monte Cassino,Warszawa 2003,

 

 

 

 

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela

Katarzyna Kremlaś: kkremlas@wp.pl

Tel. 501 543 552

 

Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

ul. W.Sikorskiego 25

23-210 Kraśnik

tel: 81 825 60 16

www.rey.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik, nr 1 do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

…………………………………………                              ……………….,dn……………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

( nazwa szkoły, adres, telefon)

 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

 

Komisja Szkolna w składzie:

 

Przewodniczący Komisji…………………………………..

 

Członkowie Komisji……………………………………………………………………….

 

stwierdza, że do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się…………….uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły                                                                               Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

 

                                                                                  ……………………….dn………………..

……………………………………                         

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

 

 

 

Protokół eliminacji szkolnych 

 Konkursu Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

Na podstawie eliminacji szkolnych, w których wzięło udział………………uczniów, Komisja Szkolna w składzie:

 

- Przewodniczący……………………………………………………………………………..

 

- Członkowie………………………………………………………………………………….

 

stwierdza, że do II etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący uczniowie:

 

1…………………………………..   ………………           ………………………………….

imię i nazwisko                      liczba punktów           imię i nazwisko opiekuna

2…………………………………………………….           …………………………………

            imię i nazwisko                      liczba punktów           imię i nazwisko opiekuna

3…………………………………………………….           ……………………………...           

            imię i nazwisko                      liczba punktów           imię i nazwisko opiekuna

 

Do protokołu Komisja dołącza prace zakwalifikowanych uczniów.

 

 

 

 

 

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224228 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion