oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 11:40:11
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Internat - Charakterystyka
Nowa strona 1

 

1.  ZADANIA INTERNATU

 

1. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

2. Do zadań internatu w szczególności należy:        

 

a) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania,

b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno- higienicznych

c) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

d) upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia,

e) wdrażanie do samodzielnego wykonania różnych prac porządkowo- gospodarczych

f) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i samorządności.

 

3. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą oraz rodzicami wychowanków.

 

2. ZASADY KWATEROWANIA

  1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się  uczeń:

 

a)       mieszkający w miejscowości , z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,

b)       posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie,

c)        w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły do której uczęszcza.

 

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

 

a)       wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,

b)       dzieciom samotnych matek lub ojców,

c)        dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,

d)       uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadającym ustalonym kryteriom.

 

  1. Kwestionariusz o przyjęcie  składa uczeń ( rodzice , opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie  wyznaczonym przez kierownika internatu.

 

  1. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły.

 

  1. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

 

3. WARUNKI MIESZKANIOWE

Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych ( 3 i 4 osobowych pokojach ), warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:

 

a)     indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, pomocy szkolnych i przyborów osobistych,

b)    oświetlenie zgodne z normami wymaganymi przy indywidualnej pracy z książką,

c)     ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania intymnej higieny osobistej,

d)    pokój do nauki cichej

e)     świetlicę z telewizorem i komputerami

f)      internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie zgodne
z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia.

 

 

4. PORZĄDEK  DNIA

 

645

-

 

pobudka

645

-

700

toaleta poranna

700

-

730

śniadanie

730

-

755

sprzątanie pomieszczeń

755

-

800

wyjście do szkoły

800

-

1430

pobyt w szkole

1200

-

1340

obiad

1430

-

1530

czas wolny wychowanków

1530

-

1800

nauka własna

1800

-

1830

kolacja

1830

-

2000

czas wolny wychowanków

2000

-

2130

zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe, TV, internet

2130

-

2200

toaleta wieczorna

2200

-

645

cisza nocna

 

5.OPŁATY

Opłata za dzienną stawkę żywieniową wynosi 12zł ( 3,50 zł za śniadanie i kolację oraz 5 zł za obiad ) + opłata za czesne 40 zł miesięcznie. Obowiązkiem  wychowanka internatu jest terminowe uiszczanie opłaty za wyżywienie i czesne do 10 dnia każdego miesiąca.


Warunkiem zamieszkania jest wykupienie wyżywienia.

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224173 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion