ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 roku zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole

w związku z koniecznością zapobiegania i rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku, ze względu na zagrożenie koronawirusem szkoła jest zamknięta dla interesantów.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać:

- drogą telefoniczną: 81 825 69 86

- drogą mailową rey@rey.edu.pl

- za pośrednictwem poczty: ul. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik


 Komunikat
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole, prowadzone jest nauczanie zdalne.
Informacje o sposobie realizacji zdalnego nauczania są przekazywana przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego.


Komunikat
Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID – 19 prowadzona będzie zdalna realizacja podstawy programowej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. Zarządzenie dyrektora dotyczące organizacji zajęć zostało wysłane na konta pocztowe rodziców i uczniów w dzienniku elektronicznym.


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - PORADNIK DLA SZKÓŁ

 W związku z ogłoszeniem stanu epidemii resort edukacji przygotował rozporządzenia umożliwiające realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Mając na uwadze wsparcie organizacji tego procesu, w Ministerstwie Edukacji Narodowej został opracowany poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość – do wykorzystania zarówno przez nauczycieli i dyrektorów, jak rodziców uczniów.
Informator zamieszczamy w załączniku poniżej, można go pobrać również ze strony internetowej MEN pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol


 

Wsparcie specjalistów w realizacji edukacji zdalnej

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 resort edukacji zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych: www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym Lubelski Kurator Oświaty i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli podjęli działania wspierające dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań w nowych warunkach funkcjonowania szkół i placówek. W załączniku poniżej do Państwa dyspozycji przedstawiamy listę konsultantów, doradców i specjalistów, którzy są gotowi wspomagać nauczycieli w realizacji zadań wynikających z obowiązku zdalnej edukacji.
Empatia, życzliwość i pomoc w tym trudnym czasie staje się bezcenna. Oprócz pomocy w tym zakresie do dyspozycji nauczycieli, uczniów i rodziców pozostają również pedagodzy i psycholodzy. Telefony konsultantów, doradców i specjalistów znajdziecie Państwo na stronie LSCDN: www.lscdn.pl
Kolędujemy z Rejem

Koncert kolęd w Reju

Ski Rey

Obóz narciarski w Austrii

Rey Christmas

Kolęda w wykonaniu nauczycieli

Rej to marka!

Jesteśmy jedną z najlepszych szkół w regionie i jedyną szkołą w powiecie kraśnickim, która regularnie od 5 lat uwzględniana jest w rankingu najlepszych liceów w Polsce miesięcznika „Perspektywy” i już po raz piąty otrzymaliśmy Tarczę Perspektyw. Nasi uczniowie co roku odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat mieliśmy ponad 190 finalistów i laureatów na szczeblu centralnym. Najlepsi absolwenci szkoły nagradzani są „Złotym Piórem Reja”.

Nasze atuty

• od wielu lat blisko 100% zdawalność matur, najwyższe w powiecie średnie z egzaminu maturalnego, wyższe od średnich wyników wojewódzkich i ogólnopolskich • najwyższa w powiecie edukacyjna wartość dodana • indywidualny program nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Czytaj dalej

Dlaczego My?

R jak ROZWÓJ

Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i talenty. Pomożemy Ci rozwinąć skrzydła. Nasi uczniowie co roku odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

E jak EDUKACJA

Najpierw uczymy, potem wymagamy! Nowoczesne techniki i metody uczenia. Interdyscyplinarność we wszystkich obszarach edukacji.

J jak JAKOŚĆ

Jesteśmy jedną z najlepszych szkół w regionie i w powiecie kraśnickim. Regularnie od czterech lat nagradzani jesteśmy Brązową Tarczą w Rankingu Perspektyw.

Od roku 2000 „Rej” prowadzi stałą wymianę młodzieży z niemiecką szkołą partnerską w Schwedt w Brandenburgii – Gimnazjum im. Carla Friedricha Gaussa. Od tamtego czasu wspólne spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku...

Wymiana młodzieży

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczyła i uczestniczy w licznych projektach unijnych...

PROJEKTY UNIJNE Button

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi. Dzięki temu nasza młodzież może uczestniczyć w wielu wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników akademickich...

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Od wielu lat organizujemy konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich...

KONKURSY REJA DE; ?>

Przedstawiamy kilka przydatnych linków...

PRZYDATNE LINKI

Profesjonalny portal matematyczny The Mathteacher. Setki zadań, video lekcje, porady i wskazówki maturalne, Matematyczna Platforma Edukacyjna, a także wiele matematycznych ciekawostek ze świata.

Czytaj więcej