ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1309

 

Praca szkoły w reżimie sanitarnym

 

1. ZARZĄDZENIE NR 49/2019 – 2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku  z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasad organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.

 

2. ZARZĄDZENIE NR 48/2019 - 2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 .

 

3. REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19.

 

4. Procedura przebywania ucznia w szkole.

 

5. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

 

6. Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 

7. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

 

8. KARTA MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH.

 

9. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

 

10. ZARZĄDZENIE NR 16/2020 - 2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 26 października 2020 r.

 

11. Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku nr 16/ 2020 - 2021

 

13. Zarządzenie nr 17

 

14. Zarządzenie nr 37

 

15. Załącznik do Zarządzenia nr 37

 

16. Zarządzenie nr 39

 

17. Załącznik do Zarządzenia nr 39

 

18. Zarządzenie nr 21