ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 101

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

DLA UCZNIÓW Z KLASY 4AT  (NOWY EGZAMIN)

Sesja: czewiec-lipiec 2019

 

EGZAMIN PISEMNY

miejsce: Zespół Szkół nr 2 –sala 32
termin: 18 czerwca 2019r.(wtorek)
godzina rozpoczęcia:  :  1400 (kwalifikacja E.14) 

 (należy przybyć najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem; osoby spóźnione nie będą  wpuszczane na salę)
dokumenty + materiały, które absolwent musi przynieść ze sobą egzamin:
        - dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem
        - przybory do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem)

czas trwania: 60 minut
Do sali nie można wnosić żadnych środków łączności. W czasie etapu pisemnego  można korzystać z kalkulatora prostego.


EGZAMIN PRAKTYCZNY

miejsce: Zespół Szkół nr 2 – sala 31                                   

termin: 28 czerwca 2019r.(piątek)
godzina rozpoczęcia: 1600   (kwalifikacja E.14)

czas trwania: 150 minut

termin: 28 czerwca 2019r.(piątek)
godzina rozpoczęcia: 900   (kwalifikacja A.36)

czas trwania: 180 minut
  (należy przybyć najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem; osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę)
dokumenty + materiały które absolwent musi przynieść ze soba na egzamin:
        - dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem
        - przybory  dla  A.36,

        - przybory do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem)

        - kalkulator prosty(jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania mnożenia, dzielenia ;można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb)

- przybory  dla  E.14-zgodne z wytycznymi OKE,

Do sali nie można wnosić żadnych środków łączności.
Proszę również ponownie zapoznać się z „ informacją dla zdającego”. Nadmieniam, że mogą pojawić się różne wersje arkusza. Proszę o zapoznawanie się z informacjami na stronie www.oke.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.