ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

 

Prezydium:

Szczepan Daniel   2b LO – Przewodniczący SU

Zuzanna Wieleba   2g LO – Zastępca Przewodniczącego

Weronika Jachowicz   2d LO – Zastępca Przewodniczącego

Bartłomiej Capała   2b LO – Skarbnik

Oliwia Adamczyk   2b LO - Sekretarz

 

Członkowie:

Karol Ciupak   2a LO

Kacper Suchanowski   4 AT

Kacper Janik   3f LO

Kosma Knap   2a LO

Małgorzata Leśniak   3b LO

Dominika Mazur   2g LO

Daniel Orzeł   3a LO

Angelika Pawłowska   2c LO

Agata Pietroń   3b LO

Mateusz Stęgierski   2e LO

Patrycja Szwedo   2c LO

 

Opiekunowie:

p. Renata Salecka

p. Małgorzata Szczerepa

p. Anna Wójtowicz

p. Agnieszka Cedro

p. Monika Pawłasek