Oferta

Ośrodek kształcenia Zawodowego i Doradztwa BHP oferuje:

 • Usługi w zakresie BHP:
  – szkolenia BHP wszystkich grup pracowniczych,
  – prowadzenie badań i pomiarów środowiska pracy,
  – opracowania dokumentacji BHP
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  – szkolenia ppoż,
  – opracowywanie instrukcji ppoż,
  – przegląd gaśnic i hydrantów
 • Kursy specjalistyczne
  – wózki widłowe,
  – żurawie,
  – podesty,
  – suwnice itp.
 • Naprawa i serwis UTB
  – wózki,
  – podesty,
  – dźwigi,
  – żurawie,
  – windy,
  – wciągarki itp.

Przygotowujemy urządzenia i maszyny do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego

Facebook
Follow by Email