Home

Odsłony: 255

 http://weba.home.pl/boa/mctoto/rey1/galeria/index.php?&mode=full&folder=2019-10-31_Wycieczka_historyczna&file=IMG-20191031-WA00141.jpg&option=com_eventgallery&view=resizeimage

„Dialogi (nie)oczywiste!”

Uczniowie klas Ic i If LO zostali zaproszeni przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kraśniku do wzięcia udziału w akcji „PorozmawiajMY, proszę!”. W tym celu Filia nr 1 zorganizowała projekt „Dialogi (nie)oczywiste”, którego celem było zapoznanie lokalnej społeczności z kulturą i zwyczajami kraśnickich Żydów. W ramach spotkania uczniowie zwiedzili kraśnickie synagogi oraz kirkut na ul. Szewskiej. W roli przewodnika wystąpił dr Dominik Szulc, Społeczny Opiekun Zabytków w Kraśniku. Po wykładach uczniowie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących relacji polsko-żydowskich. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Wioletta Kołodziejska i p. Agnieszka Przywara.