Home

Odsłony: 242

Klasa 1fG uczestniczyła w kilku rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Kraśniku. Było to możliwe dzięki wycieczce przedmiotowej zorganizowanej w piątek 22 listopada przez p. Katarzynę Kremlaś. Obserwacja pracy sędziego, obrońców i prokuratora oraz obserwacja przebiegu rozprawy sądowej stanowią istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza w klasach o rozszerzeniu politologiczno - prawniczym. Opiekę nad grupą sprawowała p.Ilona Sosnówka.