Home

Odsłony: 610

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

 „W dniach 22-26 listopada po raz 61 obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy okazji tych uroczystych dni wszystkim Honorowym Dawcom składam najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi. Dziękuję za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Jednocześnie mam nadzieję, że niezrażeni trudami codziennego życia nadal z uśmiechem na twarzy będziecie kontynuować tę piękną ideę ratowania życia ludzkiego poprzez oddawanie cząstki siebie – własnej krwi”. Powyższy cytat to słowa Jolanty Łapy, organizatorki wydarzenia przygotowanego z okazji wspomnianego jubileuszu.

Obchody tego szczególnego święta były doskonałą okazją do osobistego zaangażowania się młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku w akcję honorowego oddawania krwi. To już trzydzieste tego typu przedsięwzięcie zorganizowane wśród społeczności „Reja”. Akcja odbyła się 26.11.2019 roku w godzinach od 900 do 1330 w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaparkowanym na placu przy kościele św. Józefa w Kraśniku. Spośród 21 chętnych do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, 14 osób przeszło pomyślnie szczegółowe badania rejestracyjne. Każdy z uczestników oddał po 450 ml krwi, co łącznie złożyło się na 6 300 ml.

W ramach benefitów każdy krwiodawca:

  • Otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci 8 czekolad,
  • w dniu oddania krwi uzyskuje prawo do zwolnienia z zajęć lekcyjnych,
  • bezpłatnie otrzymuje dokument z oznaczoną grupą krwi o nazwie Krew Karta, zwany „kartką ratującą życie”,
  • bierze udział w programie „Każda kropla jest cenna”, a w podziękowaniu za regularne oddawanie krwi lub jej składników otrzymuje wyjątkowe upominki,
  • Ponadto z okazji jubileuszu każdy kto oddał krew 26 listopada otrzymał upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

 Wszystkim honorowym dawcom i osobom, które przyłączyły się do akcji serdecznie dziękujemy.

 Jednocześnie zapraszam młodzież  do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się 04.02.2020r.

 Organizator akcji: Jolanta Łapa

FOTOGALERIA