Home

Odsłony: 1250

18 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku odbyło się spotkanie poetyckie „Słowo o ojczyźnie”. Celem spotkania było budzenie wśród uczniów naszej szkoły dojrzałej refleksji nad przeszłością naszej ojczyzny i zainteresowanie współczesnym kształtem Polski, której obraz przedstawiają poeci w swoich tekstach. W naszym kameralnym spotkaniu wzięła udział pani Agnieszka Drozd – kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, które było sponsorem nagród książkowych dla uczestników konkursu.

Jury w składzie: p. Anna Kozłowska, p. Agnieszka Drozd i p. Iwona Różyńska po wysłuchaniu wystąpień uczniów przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Alicja Żurek – klasa 1bG
II miejsce – Zuzanna Pomykalska – klasa 2g
III miejsce – Martyna Butryn – klasa 1e

Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Kraśniku.


Spotkanie zorganizowała p. Iwona Różyńska

FOTOGALERIA