Home

Odsłony: 273

Miło nam poinformować, że „Rej”  już po raz piąty  został wyróżniony Tarczą Perspektyw. W rankingu  2020 roku zdobyliśmy Srebrną Tarczę.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach - 25%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych - 30%, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych - 45%. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Liceum w rankingu uplasowało się na 427 miejscu.                     

Gratulujemy!