Home

Odsłony: 793

16 lutego 2020 roku delegacja młodzieży z naszej szkoły wchodząca w skład pocztu sztandarowego: Katarzyna Staruch, Weronika Samczyk i Jakub Biały (klasa 3a) wraz z opiekunem p. Tomaszem Grębskim wzięła udział we mszy św. w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Kraśniku z okazji 78. rocznicy powstania Armii Krajowej. Społeczność "Reja" od 7 listopada 2014 roku opiekuje się sztandarem Armii Krajowej, pielęgnując jednocześnie tradycje i wartości historyczne pozostawione nam przez naszych przodków.

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną pośród działających w okresie II wojny światowej w Europie. Liczebność organizacji dochodziła do 300 tys. członków, a latem 1943 roku szacowano ją nawet na 380 tys.