Home

Odsłony: 260

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w tym  roku szkolnym jest rozwijanie kreatywności wśród uczniów.  W dzisiejszych czasach  "kreatywność" stała się bardzo popularna i doceniana. Wszyscy chcą ją mieć  i rozwijać, a przynajmniej być określani jako "kreatywni".  Na przełomie pierwszego i drugiego semestru, na zajęciach w bibliotece  uczniowie  klas  I cG, II a, II d, III f, I f mierzyli się z różnymi poleceniami, rozwiązywali zagadki,  wymyślali rozwiązania i uaktywniali swoją wyobraźnię. Ćwiczenia zmuszały do patrzenia z różnych punktów widzenia,

odrzucenia  stereotypów, kierowania się intuicją, wyobrażaniu sobie alternatywnych sytuacji. Wszystkie ćwiczenia pochodziły z książki Pani Agnieszki Bieli "Trening kreatywności : jak pobudzić twórcze myślenie".  Autorka proponuje opracowanie własnego, indywidualnego zestawu ćwiczeń i systematycznej pracy nad swoją kreatywnością, którą "... może rozwijać każdy przeciętny człowiek, nie jest ona cechą wyłącznie umysłów wybitnych...".

Galeria prac powstałych na zajęciach w bibliotece.