Home

Odsłony: 221

Warszawa, 28.10.2020 r.

Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele                                                                     

Szanowni Państwo,

sytuacja wywołana pandemią wirusa Covid-19 radykalnie zmieniła zasady funkcjonowania polskich szkół i postawiła przed całym systemem oświaty nowe wyzwania. Osobiście uważam, że wiosną ubiegłego roku  w nietypowej sytuacji  wprowadzenia nauczania on-line dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice,  uczniowie i pracownicy administracji oświatowej  zdali egzamin.

Niestety w nowym roku szkolnym  po dwóch miesiącach nauczania w formie tradycyjnej/stacjonarnej władze państwowe były zmuszone do wprowadzenia  nauczania on-line w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.  

Fundacja ”Rodzice Szkole” w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli w pełni to rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zdecydowane chronienie swoich dzieci przed ich naruszaniem.  

Uwzględniając powyższe  uważamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. „tęczowego piątku” nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznajemy zachęcanie uczniów do  wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli,  tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich.

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                  Wojciech Starzyński  

                                               Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”