Home

Odsłony: 446

Czy można połączyć swoje pasje: matematykę z muzyką i uzyskać tytuł dr? Oczywiście! Z przyjemnością informujemy, że 25.11.2020 r. p. Tomasz Grębski obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tytuł rozprawy to: „Podobieństwo melodii i jego rozpoznawanie przez komputer przy użyciu narzędzi automatycznego uczenia się.” Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. Piotr Kulicki, promotorem pomocniczym – dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, prof. UR, a recenzentami prof. dr hab. Anna Brożek i dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM. Tematyka rozprawy doktorskiej miała bardzo interdyscyplinarny charakter. Zawierała zagadnienia z dziedziny sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia się, data miningu, kognitywistyki, informatyki, socjologii, filozofii, percepcji, podobieństwa, analogii, kategoryzowania, a przede wszystkim zagadnienia z ulubionych dziedzin autora: matematyki i muzyki. Wymagało to dużo pracy, badań i stworzenia autorskiego oprogramowania komputerowego, a także ogromnego zagłębienia się w problemy sztucznej inteligencji, algorytmów i klasyfikatorów. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, a przeprowadzone badania pokazały, że można maszynę (komputer) nauczyć „odczuwać” muzykę i jej podobieństwa tak, jak to robi człowiek. Określenie przez maszynę podobieństwa w sposób odpowiadający ludzkiemu odczuciu podobieństwa, jest jednym z wielu etapów do stworzenia czy udoskonalania w pełni inteligentnej maszyny, a osiągnięte wyniki, opisane atrybuty ilościowe czy metody badawcze, przyczyniają się do tego. Można to również wykorzystać przy udoskonalaniu technik wykrywania plagiatów muzycznych. Tematyka rozprawy jest bardzo aktualna i bardzo ważna w dyscyplinie informatyki i rozwoju technik inteligencji obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji, o czym mogą świadczyć artykuły naukowe autora rozprawy zaprezentowane na dwóch konferencjach międzynarodowych, gdzie spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem. (publikacje) Serdecznie gratulujemy!