Home

Odsłony: 197


Informujemy, że dnia 10 grudnia zakończył się etap szkolny tegorocznej Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym. Zawody szkolne polegały na napisaniu przez uczniów samodzielnych prac badawczych sprawdzających wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Komisja szkolna zakwalifikowała do etapu okręgowego 5 uczniów:
1.    Milena Przywara – kl. 3f
2.    Patrycja Dębicka – kl. 2fG
3.    Maria Damietko – kl. 2f
4.    Maciej Woźniak – kl. 2b
5.    Artur Jakub Zielonka – kl. 2f
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

/I.O./