Home

Odsłony: 128

W dniu 17 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kraśniku odbyło się podsumowanie XIX Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowania pozytywnych zachowań oraz doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji sprzyjających zdrowiu. Organizatorami Olimpiady było Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, SP ZOZ, PZPPP w Kraśniku oraz NZOZ OTU Kraśnik. Do etapu powiatowego Olimpiady zgłosiło się 8 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kraśnickiego. Etap powiatowy poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w wyniku których każda ze szkół wyłoniła po trzech reprezentantów do etapu powiatowego. Naszą szkołę reprezentowali : Monika Dudek z klasy 3b, Olga Nitkiewicz z klasy 3b oraz Marcel Domański z klasy 2bG, opiekunem grupy jest pani Urszula Gryniuk.

Nagrodę za zajęcie II miejsca otrzymał Marcel Domański w obecności pani dyrektor Grażyny Jach.

Uczennice: Monika Dudek i Olga Nitkiewicz otrzymały wyróżnienia.

Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku, które wręczyli: Andrzej Rolla- Starosta Kraśnicki, Roman Bijak– Członek Zarządu Powiatu oraz Grzegorz Przywara – Członek Zarządu Powiatu.

Gratulacje dla nagrodzonych!