Home

Odsłony: 47

Informujemy, że uczennica klasy 2b II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku Nikola Lewandowska została laureatką Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za działalność artystyczną w 2020 roku oraz Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za sukcesy artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej w 2020 r.

Nikola kształci swój warsztat wokalny w Studio Muzyki Rozrywkowej pani Anety Dąbskiej w Lublinie.

Serdeczne gratulacje dla Laureatki!

https://lublin.eu/kultura/stypendia/aktualnosci/

https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Stypendia_2021_-_podzial.pdf