UWAGA

ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 6753

Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Technikum nr 2

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

4-letnie liceum ogólnokształcące

 

Klasa 1a - matematyczno-fizyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, fizyka

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

 

Klasa 1b - biologiczno-chemiczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: biologia, chemia

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

 

Klasa 1c - lingwistyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język angielski, geografia, zwiększona ilość godzin języka hiszpańskiego

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: język hiszpański

 

Klasa 1d – matematyczno-geograficzna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, geografia, język angielski

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

 

Klasa 1e – lingwistyczna bis

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język angielski, wiedza o społeczeństwie, zwiększona ilość godzin języka hiszpańskiego lub niemieckiego

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język hiszpański/ II grupa: język niemiecki

 

Klasa 1f – politologiczno-prawnicza

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

 

Klasa 1g – ogólna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język angielski, wiedza o społeczeństwie

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

 

Grupa językowa musi liczyć co najmniej 12 uczniów

 

5-letnie technikum: technik ekonomista/ technik informatyk

 

Klasa 1AT:

Technik ekonomista

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, geografia

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:  język niemiecki

Technik informatyk

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, informatyka

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:  język niemiecki