ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 2228

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2 września 2019 r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2019 r.

3.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

31 października 2019 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2019 r.

5.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

 

2 i 3 stycznia 2020 r.

6.

Ferie zimowe

 

13 - 26 stycznia 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

 

8.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 

24 kwietnia 2020 r. 

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas niematuralnych

 

4, 5, 6 maja 2020 r.

10.

Egzamin maturalny

Według kalendarza dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/; 

 

11.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

12 czerwca 2020 r.

12.

Egzamin zawodowy

Według kalendarza  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;

 

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.

14.

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.