ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 983

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szkoły zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku znajdującej się pod adresem: https://rey.edu.pl/
Data publikacji pierwszej strony internetowej szkoły: 1999-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-01

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści:

  1. pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub otrzymaliśmy je od innych osób
  2. filmy nie posiadają audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku) oraz napisów, są w dużej mierze tworzone przez uczniów bez specjalistycznego oprogramowania.
  3. w kodzie strony mogą znajdować się błędy semantyczne, które mogą powodować problemy dla osób korzystających z innych niż czytniki ekranu technologii asystujących.
  4. treści w widoku mobilnym mogą, przy zmianie orientacji ekranu, wyświetlać się nieprawidłowo.
  5. na stronie nie zapewniono pełnej alternatywy dla treści nietekstowej, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,

Ułatwienia na stronie internetowej:
    narzędzia ułatwień dostępu widoczne w dolnym prawym rogu strony

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Problemy z dostępnością strony internetowej możesz zgłosić do sekretariatu szkoły na dwa sposoby:
    - wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    - zadzwonić pod numer: 81 825 69 86.

Jeśli chcesz przesłać wniosek o udostępnienie informacji, która dla Ciebie jest niedostępna albo chcesz przesłać skargę na brak dostępności, skorzystaj z tego samego adresu lub telefonu.
Zgłaszając problem możesz wskazać nam inną formę zapewnienia dostępności, która jest dla Ciebie lepsza. Na przykład poprosić, abyśmy odczytali niedostępny cyfrowo dokument lub opisali zawartość filmu w postaci audiodeskrypcji.


Co powinieneś napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

  1. podaj Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
  2. napisz, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji,
  3. określ inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę,
  4. powiadom nas, jak możemy się z Tobą skontaktować.

Twój wniosek postaramy się zrealizować w ciągu 7 dni. Jeśli nie zdążymy, poinformujemy Cię o innym terminie, w którym spełnimy Twoje żądanie, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.
Jeśli nie zrealizujemy Twojego żądania, możesz złożyć skargę do PFRON.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz również wysłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Sikorskiego, są dwa wejścia: w starej części schody brak pochylni, w nowej części brak schodów umożliwia wjazd osoby na wózku. Z wejścia przy nowej części budynku kierując się w lewo korytarzem można dostać się do pomieszczeń dyrekcji, sekretariatu i księgowości mieszczą się na parterze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak jest podjazdów dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wszystkie piętra oprócz parteru budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w sali gimnastycznej na końcu korytarza po lewej stronie. Budynek nie posiada windy i platformy.
Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług szkolnego tłumacza języka migowego, w tym momencie żaden z nauczycieli, pracowników nie posiada odpowiednich uprawnień.
Wjazd na parking szkoły znajduje się od ulicy Sikorskiego. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wydzielonym miejskim parkingu przy ulicy Sikorskiego przed budynkiem szkoły.

Aplikacje mobilne
Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku nie posiada aplikacji mobilnej.