ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 3707

 

 

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania deklaracji przystąpienia do egzaminu

Deklaracja przystąpienie do egzaminu

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWEGO ZS NR 2 W KRAŚNIKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 KLASA 4AT    

SESJA 1. – ZIMA 2022 r. – EGZMAIN POPRAWKOWY

Termin składania deklaracji na sesję zimowado 15 września 2021 r.

Zawód: technik informatyk- 4 letnie technikum

Podstawa programowa 2017- kwalifikacja dwuliterowa  - EE.08; Symbol zawodu - 351203

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

Część pisemna  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 60 min11 stycznia 2022 r. godzina 10:00

Wyniki – 31 marca 2022 r. (czwartek)

Termin przekazania szkołom świadectw i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 07 kwietnia2022r.

 

SESJA 1. – ZIMA 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję zimowa:  do 15 września 2021 r.

Zawód : technik ekonomista-4 letnie technikum

Podstawa programowa 2017- kwalifikacja dwuliterowa  - AU.36; Symbol zawodu: 331403

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna –   z wykorzystaniem arkusza i karty odpowiedzi test 40 pytań 60 min. - 11stycznia 2022r.  godz. 12:00

Część praktyczna- dokumentacja z wykorzystaniem komputera w zakresie kwalifikacji o modelu ,,dk”   17-18 stycznia 2022 r.

Termin egzaminu praktycznego:   18 stycznia 2022r.  – godzina  9.00

Wyniki – 31 marca 2022 r. (czwartek)

Termin przekazania szkołom świadectw i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 07 kwietnia2022r.

 

SESJA 1. – ZIMA 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję zimowado 15 września 2021 r.

Zawód: technik informatyk- 4 letnie technikum

Podstawa programowa 2017- kwalifikacja dwuliterowa  - EE.09; Symbol zawodu - 351203

EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Część pisemna –   z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 60 min. - 11stycznia 2022r.  godz.14:00

Część praktyczna- dokumentacja z wykorzystaniem komputera w zakresie kwalifikacji o modelu ,,dk” :   17-19 stycznia 2022 r.

Termin egzaminu praktycznego:   19 stycznia 2022r.  – godzina  8:00 -12:00-16:00

Wyniki – 31 marca 2022 r. (czwartek)

Termin przekazania szkołom świadectw i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 07 kwietnia2022r.

 

 

 

KLASA 3ATP

SESJA 2. – LATO 2022 r.

Zawód:  technik informatyk - 5 letnie technikum

Podstawa programowa 2019 – kwalifikacja trzyliterowa – INF.02 ; Symbol zawodu - 331403

INF. 02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Cześć pisemna - z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w terminie 2-7 czerwca 2022r.

Część praktyczna - w zakresie kwalifikacji o modelu ,,wk 6-12 czerwca 2022r.

Termin: zostanie poddany w późniejszym czasie

Wyniki – 31 sierpnia 2022 r.(wtorek)

Termin przekazania szkołom świadectw i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie -  7 września 2022 r.

 

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZS NR 2 W KRAŚNIKU 2021/2022

Zawód: technik ekonomista, technik informatyk - 5 letnie technikum;

podbudowa : szkoła podstawowa

klasa 3ATP

4 TYGODNIE W MAJU 2022r.

4 TYGODNIE W MAJU 2023r.

 

Zawód: technik ekonomista, technik informatyk - 5 letnie technikum;

podbudowa : szkoła podstawowa

klasa 2ATP

Praktyki będą w roku szkolnym 2021/2022r. i 2022/2023r.

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. Formuła 2017

Na podstawie:

  • 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz.673 ze zm.)
  • 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna