ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1831

EGZAMINY ZAWODOWE I PRAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

EGZAMINY ZAWODOWE – SESJA LATO CZERWIEC-LIPIEC 2021R.

 

KLASA 2AT- TECHNIK EKONOMISTA

 

11.06.2021r. - godz. 9.00 kwalifikacja EKA. O4 pisemny komputerowy

14.06.2021 r. godz. 8.00 kwalifikacja EKA.04 praktyczny  dokument

 

KLASA 3AT- TECHNIK INFORMATYK

 

22.06.2021r. godz. 10.00 kwalifikacja EE. 08 pisemny papierowy

29.06.2021r. godz. 8.00-17.00 – trzy zmiany kwalifikacja EE. 08 egzamin praktyczny

 

 

REGULAMIN PRAKTYK

 

 

Szkolne plany nauczania obowiązujące w Technikum- Zespół Szkół nr 2 Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik

Technikum - 4 letnie - formuła 2017

technik ekonomista- plan (załącznik)

technik informatyk -  plan (załącznik)

 

Technikum - 5 letnie- formuła 2019

technik ekonomista- plan(załącznik

technik informatyk -  plan(załącznik

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWEGO ZS NR 2 W KRAŚNIKU

 

SESJA 1. – ZIMA 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję zimowa:  do 15 września 2020 r.

Zawód : technik ekonomista-4 letnie technikum

Podstawa programowa 2017- kwalifikacja dwuliterowa  - AU.35; Symbol zawodu: 331403

AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - poprawa

Część praktyczna- dokumentacja:   12-16 stycznia 2021 r.

Termin:  15  stycznia 2021r.  – godzina  9.00 ;   sala 31

Wyniki – 31 marca 2021 r. (środa)

 

SESJA 2. – LATO 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję zimowado 07 luty 2020 r.

Zawód: technik informatyk- 4 letnie technikum

Podstawa programowa 2017- kwalifikacja dwuliterowa  - EE.08; Symbol zawodu - 351203

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08 - część pisemna w terminie 22 czerwca 2021r.

EE.08 - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu ,,wk” - 28 czerwca - 8 lipca 2021r

Termin: zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie

 

Zawód:  technik ekonomista - 5 letnie technikum

Podstawa programowa 2019 – kwalifikacja trzyliterowa – EKA.04; Symbol zawodu - 331403

EKA. 04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.04 - cześć pisemna w terminie 8-12 czerwca 2021r.

EKA.04 - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu ,,dk - 11-15 czerwca 2021r.

Termin: zostanie poddany w późniejszym czasie

Wyniki – 31 sierpnia 2021 r. (wtorek)

 

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZS NR 2 W KRAŚNIKU 2020/2021

 

Zawód: technik ekonomista - 4 letnie technikum;

 podbudowa: gimnazjum;

klasa 3AT

4 TYGODNIE W DNIACH 05.10.2020r.- 30.10.2020r.

2 TYGODNIE W MAJU 2021r.

 

Zawód: technik informatyk - 4 letnie technikum;

podbudowa: gimnazjum;

klasa 3AT

4 TYGODNIE W DNIACH 05.10.2020r. - 30.10.2020r.

4 TYGODNIE W MAJU 2021r.

 

Zawód: technik ekonomista, technik informatyk - 5 letnie technikum;

podbudowa : szkoła podstawowa

klasa 2ATP

Praktyki będą w roku szkolnym 2021/2022r. i 2022/2023r.

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. Formuła 2017

Na podstawie:

  • 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz.673 ze zm.)
  • 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna