ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 3682

ZS nr 2 wspólnie ze szkołami partnerskimi z Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Portugalii realizuje projekt KA 229 „Na tropach mitów w gąszczu historii” finansowany przez program Erasmus+ Współpraca Partnerska Szkół.
W ramach projektu odbędzie się 6 wymian międzynarodowych, w których wezmą udział nauczyciele oraz uczniowie w wieku 15-18 lat.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, szczególnie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językiem hiszpańskim, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promocja i podkreślanie dziedzictwa kulturowego Europy. W ramach zaplanowanych działań uczniowie będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i wydarzeniach mających na celu poznawanie wybranych mitologii świata i doskonalenie narzędzi TIK w nauce języka hiszpańskiego. Językiem roboczym projektu jest język hiszpański.

W szkole partnerskiej w Portugalii, w Agrupamento de Escolas Latino Coelho Lamego odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów projektu, w którym uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół. Koordynatorzy uzgodnili terminy i tematy wszystkich wymian zagranicznych oraz doprecyzowali podział zadań i obowiązków dla każdej szkoły partnerskiej. Nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniach na temat nowych trendów TIK w nauczaniu języka hiszpańskiego, poznali różne aplikacje internetowe do tworzenia zasobów i sprawdzania wiedzy oraz programy animacji komputerowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u koordynatorów: p. Moniki Hatłas i p. Agaty Zagozdon.

Dokumentacja do pobrania:

REGULAMIN

ANKIETA

FORMULARZ