ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 5287
  • Od roku 2005 do chwili obecnej nasza szkoła cyklicznie uczestniczyła i uczestniczy w wielu projektach unijnych: 

• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


• Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II


Na tropach mitów w gąszczu historii (Erasmus+)


 Our Literary Routes- Nasze literackie ścieżki

(Ogólne informacje o projekcie)


Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim


Nowe umiejętności szansą na przyszłość