ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 222

Zespół Szkół nr 2  im.M.Reja w Kraśniku

    Informujemy, że dzień 31 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.