ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 318

Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu
23 października odbyły się w Internacie wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Głosowanie było powszechne, tajne, bezpośrednie i równe. Spośród 60 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 58 osób.  Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Internatu
w roku szkolnym 2019/2020 został Łukasz Krawczyk z klasy 1eG. Członkami zostali: Martyna Iskra, Dominik Sakłaski, Łukasz Czopek i Jakub Szymański.

 

Nowo wybranemu samorządowi życzymy samych sukcesów i osiągnięcia zamierzonych celów  
Opiekun MRI      
 Katarzyna Rząd