ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 695

W dniach 24-28 listopada grupa młodzieży z naszej szkoły przebywała w Lądku Zdroju na wyjeździe szkoleniowymi pn. EuroWeek. EuroWeek to nie obóz językowy, to raczej Szkoła Liderów, jak siebie nazywają, a prowadzący zajęcia stawiają na samoświadomość, rozwój oraz umiejętność wyrażania swoich poglądów i emocji. Uczestnicy warsztatów muszą pokonać nie tylko barierę językową, ale i własne ograniczenia. Każdy dzień wypełniony był różnymi zajęciami. W trakcie wykonywania różnorodnych zadań poruszano wiele poważnych tematów politycznych, społecznych, moralnych czy etycznych, a ich wykonanie wymagało od członków grupy kreatywności, pomysłowości i zaangażowania.

Zajęcia prowadzone były wyłącznie w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów (tym razem m.in. z Hondurasu, Meksyku, Gwatemali czy Wietnamu). Podczas zajęć uczestnicy Szkoły Liderów zdobyli wiele umiejętności, ale znalazł się również czas na zabawę, taniec i poznawanie innych kultur. EuroWeek to niezwykłe przeżycie dla jego uczestników, dlatego też wielu z nich wraca tu co roku, mimo znacznej odległości od Kraśnika. W tym miejscu chcemy bardzo podziękować Radzie Rodziców za wsparcie finansowe tego jakże pożytecznego wyjazdu. (WS)

FOTOGALERIA