ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 378

ZS nr 2 wspólnie ze szkołami partnerskimi z Grecji, Włoch, Bułgarii, Rumunii oraz Estonii realizuje projekt KA 229 „Poznaj, zrozum i doceń” finansowany przez program Erasmus+ Współpraca Partnerska Szkół. W ramach projektu odbędzie się 6 wymian międzynarodowych, w których wezmą udział nauczyciele oraz uczniowie w wieku 15-17 lat. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, szczególnie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językiem niemieckim, rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych, umiejętności świadomego korzystania z mediów oraz nabywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionów.

W ZS nr 2 odbyło się pierwsze szkolenie koordynatorów projektu, w którym uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół partnerskich. Koordynatorzy uzgodnili terminy i tematy wszystkich wymian zagranicznych oraz doprecyzowali podział zadań i obowiązków dla każdej szkoły partnerskiej. Poznawali również tajniki dziennikarstwa, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach. W LSCDN w Lublinie uczestniczyli w warsztatach „ABC Dziennikarstwa” prowadzonych przez p. Alinę Pospischil, poznali również sekrety pracy dziennikarza podczas zwiedzania redakcji Kuriera Lubelskiego i spotkania z redaktor naczelną, p. Sylwią Szewc- Koryszko. W projekt zaangażowała się również p. Marion Koppitz, lektorka DAAD języka niemieckiego na UMCS w Lublinie, która przestawiła ofertę stypendiów zagranicznych i wyjazdów studyjnych na uniwersytety w Niemczech oraz zadeklarowała możliwość spotkań z uczniami uczącymi się języka niemieckiego w naszej szkole.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u koordynatorów projektu p. Moniki Hatłas i p. Andrzeja Bownika.

Regulamin Poznaj Erasmus+

Ankieta Poznaj Erasmus+

Formularz rekrutacyjny PoznajErasmus+