ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 292

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „...przekonany o szczególnym znaczeniu aktu  z 1569 r. dla Polski  oraz dla Europy…” ustanowił rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. Biblioteka Szkolna, Nauczyciele Historii i Dział Pedagogiczny zorganizowali dla uczniów szkoły konkurs związany z tym wydarzeniem. Konkurs polegał na identyfikacji osób znajdujących się na obrazie Jana Matejki „Unia lubelska” i wskazaniu tych, które w rzeczywistości nie były obecne, nie brały udziału w obradach sejmu unijnego w roku 1569. 

19 grudnia 2019 r. w bibliotece szkolnej miał miejsce finał konkursu. W obecności Pani Dyrektor Grażyny Jach, Pani Agnieszki Przywary, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i zainteresowanych zostały wylosowane 3 osoby, które otrzymały nagrody książkowe. Książki trafiły do Aleksandry Głodzik z klasy I dG, Macieja Rzęsy z kl. I b i Darii Przech z kl. II f. Gratulujemy!