ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 435

W dniach 19-26.01.2020 roku odbyło się pierwsze z pięciu spotkań w ramach realizacji projektu Erasmus Plus „ Nasze europejskie literackie ścieżki”. Uczniowie klas 1 cG  (Jagoda Beksiak) i 2g (Aleksandra Serwatka, Julia Bolińska, Jakub Nierubca i Sebastian Doliński) wraz z koordynatorem projektu p. Renatą Łapaj i opiekunem p. Iwoną Różyńską wyjechali do Edessy w Grecji. W mobilności brali również udział uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich z Grecji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii.

Uczniowie realizowali założenia projektowe I - go modułu  poświęconego starożytnej literaturze greckiej. Zaprezentowali swoje kraje, miasta i szkoły, brali udział w aktywnościach związanych z głównym tematem projektu. Były to między innymi: prezentacje opracowanych narodowych mitów, praca w międzynarodowych grupach poświęcona analizie omawianych mitów, przygotowanie plakatów ilustrujących przedstawione przez wszystkie grupy motywy kobiety w  starożytnej literaturze greckiej, tworzenie tekstów opowiadań inspirowanych fragmentami eposów Homera, zaprezentowanie ich inscenizacji.  Uczestnicy spotkania brali udział w zajęciach w Muzeum Nauki i Technologii w Salonikach na temat mitów greckich na podstawie historii o Odyseuszu.

W czasie realizacji poszczególnych działań uczniowie korzystali z nowoczesnych technologii informatycznych: prezentacje multimedialne, krótkie filmy, quiz Kahoot. Odbyły się również warsztaty poświęcone platformie eTwinning, która została wykorzystana w projekcie.

Program pobytu w Edessie obejmował poznanie miejsc związanych z starożytną kulturą grecką (Muzeum Archeologiczne w Pelli, muzeum w Aigai, wycieczka z przewodnikiem w Salonikach). Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać ciekawe miejsca w samej Edessie i jej okolicy.

Udział w projekcie umożliwił doskonalenie znajomości języków obcych, poznanie historii i kultury greckiej, nawiązanie nowych przyjaźni i rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Wszystkie materiały związane w pierwszym spotkaniem dostępne będą na stronie internetowej projektu.

FOTOGALERIA