ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 300

Dnia 28 stycznia 2020 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zainicjowała konkurs literacko-plastyczny „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”, którego adresatem jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego i potrwa do 23 marca. Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu. Część plastyczna obejmuje zaprojektowanie karty pocztowej upamiętniającej Zbrodnię Katyńską, z kolei część literacka związana jest z odpowiedzią na pytanie: dlaczego musimy pamiętać o Katyniu?W Komitecie Honorowym konkursu znaleźli się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Przewodniczącym Komitetu jest Prezydent RP Andrzej Duda, natomiast na czele komisji konkursowej stanął prof. Tadeusz Wolsza.

„Mord katyński z 1940 r. to bez cienia wątpliwości zbrodnia ludobójstwa, co zresztą już w lutym 1946 r. potwierdzili Sowieci podczas obrad Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Norymberdze, kiedy bez powodzenia próbowali zbrodnię przypisać Niemcom. Śmierć blisko 22 tysięcy Polaków, w tym oficerów rezerwy, policjantów, funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, strażników więziennych oraz strażników leśnych, była nie tylko dramatem ofiar i ich najbliższych. Była to jednocześnie zagłada polskich elit (wybitnych naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych, olimpijczyków). Dość tylko tu zauważyć, iż Polacy zamordowani przez NKWD na wiosnę 1940 r. i pochowani w bezimiennych jamach grobowych w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje stanowili około 30% Polaków posiadających wyższe wykształcenie. Zbrodniarze nigdy nie zostali osądzeni, chociaż od dawna znane były ich nazwiska. Wprost przeciwnie, władze Związku Sowieckiego przez kilkadziesiąt lat próbowały ukryć prawdę na temat zbrodni. O prawdę na temat mordu z 1940 r. walczyli natomiast po zakończeniu wojny przede wszystkim osamotnieni Polacy na emigracji oraz rodziny pomordowanych w kraju. Od początku lat 50. XX w. do tej akcji aktywnie włączyli się również Amerykanie. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się wiosną 1940 roku”- Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

http://www.sejm.gov.pl/konkurs/regulamin%20konkursu.pdf
http://www.sejm.gov.pl/konkurs/karta%20zg%C5%82oszenia.pdf