ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 773

foto„Łączy nas krew, która ratuje życie” – to motto przyświecało młodzieży z Zespołu Szkół nr 2, która po raz trzeci w tym roku podjęła się dojrzałego czynu, jakim jest oddawanie krwi.

Dnia 03.02.2020 r. w godzinach 900-1300 w sali fitness Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy udziale personelu medycznego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i Oddziału Kraśnik, odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Było to już 31 takie przedsięwzięcie zorganizowane wśród młodzieży naszej szkoły.

Spośród 28 chętnych do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, 19 osób przeszło pomyślnie szczegółowe badania rejestracyjne. Nasze wzmożone działania przełożyły się na niewątpliwy sukces jakim jest zgromadzenie ponad 8 550 mililitrów tego bezcennego daru życia. Dodatkowo cieszy nas fakt, iż 14 osób zdecydowało się oddać próbkę krwi do bazy danych w celu zakwalifikowania się jako potencjalni dawcy szpiku.

Oddawanie krwi jest bezpieczne, ponieważ do jej pobierania używany jest wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku. Przed każdym jej oddaniem wykonywane są badania lekarskie, na podstawie których dawca kwalifikowany jest do oddania krwi.

Wszystkim honorowym krwiodawcom, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy za ofiarowanie bezcennego daru jakim jest krew, przez co przyczynicie się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wierzymy, że Wasza szlachetna postawa będzie wzorem do naśladowania i inspiracją dla innych.

Jednocześnie zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się 06.04.2020 r.

Organizator akcji: Jolanta Łapa

FOTOGALERIA