ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 295

Z przyjemnością informujemy, że 11 lutego 2020 roku została podpisana umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez panią dr hab. Monikę Walczak, prof. KUL – Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II a Zespołem Szkół nr 2 w Kraśniku reprezentowanym przez panią mgr Grażynę Jach Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

Celem współpracy jest wymiana wiedzy i kompetencji, przygotowanie oraz realizacja projektów naukowo – badawczych, współpraca przy organizacji praktyk. Współpraca realizowana będzie poprzez różne formy działalności na płaszczyźnie naukowej, szkoleniowej i dydaktycznej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, rozwojowi współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji wyników badań naukowych.

Instytut Filozofii podczas podpisywania umowy reprezentowała pani dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL a ZS nr 2 – pani dyrektor mgr Grażyna Jach.

Współpracę z Wydziałem Filozofii KUL ze strony naszej szkoły zapoczątkował kilka lat temu pan mgr Tomasz Grębski.

Liczymy na owocną współpracę!

 

foto: A.Łukasik