ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 246

KONKURS

Zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „KRAJOBRAZ WOKÓŁ MNIE" oraz OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE" organizowanych przez Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Uczestnicy Konkursu plastycznego wykonują pracę plastyczną w dowolnej technice artystycznej (np. ołówek, kredka, akwarela, akryl) na temat „Krajobraz wokół mnie". Natomiast Uczestnicy Konkursu fotograficznego mają za zadanie wykonać cykl 3 fotografii w formacie 20x30 cm, realizujących temat „Człowiek w krajobrazie". Laureaci I, II i III-go miejsca otrzymują indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu KUL oraz nagrody rzeczowe. Jedna osoba może wystartować w obu konkursach. Prace konkursowe wraz z kartami identyfikacyjnymi oraz oświadczeniami o samodzielności pracy,o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o zgodzie na wykorzystanie wizerunku autora oraz zwycięskiej pracy i klauzulą informacyjną prosimy przesłać do dnia 16 MARCA 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Sosnówka