ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 983

http://weba.home.pl/boa/mctoto/rey1/galeria/index.php?&mode=full&folder=2020-02-17_Uczniowie_Reja_w_Atenach&file=Ateny1.jpg&option=com_eventgallery&view=resizeimage  Uczniowie i nauczyciele ZS nr 2 im. M. Reja rozpoczęli wymianę w ramach projektu „Poznaj, zrozum i doceń”, programu Erasmus+. Swoją podróż rozpoczęli od poznania Aten, kolebki cywilizacji europejskiej zwiedzając Akropol z Partenonem, wzgórze Lycabetus, Stadion Panatenajski, gmach Parlamentu z widowiskową zmianą warty oraz spacerując uliczkami gwarnej Plaki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, szczególnie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych, umiejętności świadomego korzystania z mediów oraz nabywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionów.

FOTOGALERIA