ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 454

ZS nr 2, wraz ze szkołami partnerskimi z Włoch, Estonii, Bułgarii, Rumunii i Grecji realizuje wymianę międzynarodową na wyspie Korfu w ramach projektu „Poznaj, zrozum i doceń” programu Erasmus+. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w zajęciach i wydarzeniach mających na celu poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego wyspy oraz rozwijanie warsztatu pracy dziennikarza. Skomplikowana historia wyspy, która przechodziła z rąk do rąk od czasów rzymskich przez okres bizantyjski i rządy Wenecjan po francuskie i brytyjskie panowanie w XIX, okupację rosyjsko-turecką jest jednym z najbardziej fortyfikowanych obszarów Europy.

Uczniowie poznają aktywnie historię wyspy, podążając śladami mniejszości narodowych, spotykając się z przedstawicielami różnych kultur i zbierając materiały do artykułów prasowych. Poznali również życiorys cesarzowej austriackiej Sisi, żony cesarza Franciszka Józefa I, zwiedzając wybudowany przez nią pałac Achillon. Uczestnicy przedstawili również przygotowane wcześniej filmy, ukazujące  bogactwo kulturowe swojego regionu i kraju oraz prezentacje  przedstawiające mniejszości narodowe, etniczne i regionalne każdego kraju.

FOTOGALERIA