ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 612

W minioną środę, 4 marca odbył się w naszej szkole finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Monte Cassino pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie zmagali się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Zwycięzcą konkursu został Maksymilian Słowik z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Adama Czartoryskiego w Puławach: Adam Wnuk i Gerard Pięta. Konkurs na prezentację multimedialną, pt. "Wybrany bohater bitwy pod Monte Cassino” wygrała Julia Chodara z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku.

Zwycięzcy zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Radę Rodziców naszej szkoły. Uroczystości finałowe uświetnił swą obecnością wicestarosta kraśnicki Andrzej Cieśla.
Konkurs zorganizowały: p. Iwona Oszust i p. Katarzyna Kremlaś.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach!

FOTOGALERIA