ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 801

We wtorek, 3 marca 2020 roku, odbył się w naszej szkole już po raz drugi POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Kraśnickiego.
Uczestniczyły w nim reprezentacje wszystkich kraśnickich szkół podstawowych oraz uczniowie z Wilkołaza, Szczecyna i Terpentyny. Quiz konkursowy składał się z 50 pytań związanych z kulturą, historią i geografią Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinu. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą kulturoznawczą i umiejętnością rozumienia ze słuchu tekstu w języku niemieckim. Zwycięzców wyłoniono dopiero po dogrywce.


W trakcie imprezy goście mieli także okazję poznać bliżej naszą szkołę, a po przerwie (i poczęstunku) wysłuchali też informacji o ciekawych przedsięwzięciach językowych realizowanych w Reju, do których należą projekty Erasmus+ oraz trwająca już od dwudziestu lat polsko-niemiecka wymiana uczniowska ze szkołą partnerską ze Schwedt.
Laureatami turnieju zostali uczniowie z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kraśniku – I miejsce
Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – II miejsce
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie – III miejsce
Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom!
Pamiątkowe statuetki dla szkół i atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników turnieju oraz pakiety dla nauczycieli germanistów ufundowali partnerzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie oraz Wydawnictwo Językowe „PEARSON”.
Za pomoc w organizacji turnieju dziękujemy zarówno sponsorom, jak i naszym wychowankom z klas: 1a, 1aG, 1e, 1f, 2d, 2f i 2g.
Kraśnik, 6.03.2020
Nauczyciele języka niemieckiego:
Iwona Dowgiałowicz
Beata Hernik – Gnaś
Anna Wójtowicz
Andrzej Bownik

FOTOGALERIA