ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 1252

Komunikat.

W związku z pojawiającymi się pytaniami o składanie wniosku elektronicznie i potrzebą posiadania lub zakładania profilu zaufanego informujemy:
Istnieją 3 sposoby rejestracji w elektronicznym systemie naboru do szkoły:

1. Szkoła podstawowa rejestruje kandydatów i przesyła im loginy i hasła (instrukcja strony 9-16)

2. Kandydaci, rodzice/opiekunowie, samodzielnie rejestrują się w systemie naboru, wypełniają wniosek elektronicznie (później dostarczenie dokumentacji do szkoły) (instrukcja strony 17- 24)

3. Kandydaci (rodzice/opiekunowie) samodzielnie składają elektroniczny wniosek korzystając z Podpisu Kwalifikowanego (wymagany jest Profil Zaufany) (instrukcja strony 25-27)

Drugi sposób dla rejestrujących się samodzielnie nie wymaga Podpisu Kwalifikowanego (i Profilu Zaufanego)!
Prosimy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją rejestracji i wypełniania wniosku w systemie naboru.

Link do instrukcji: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/binary-data/52d2eabb-592a-4059-8b7d-96e0895fd33e?name=NSPP_KAND_Z_SP_Rejestracja_zg%C5%82oszenia.pdf&format=PDF&download=true

Link do strony z plikami (wnioski instrukcje) do pobrania: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

Link do strony z pomocą: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/help.html

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU