ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 112

Biblioteka Dyżury od 26.10.2020r.- 06.10.2020r.

Poniedziałek   12.00 -15.00   Anna Sosnówka

Wtorek            12.00 -15.00   Justyna Popiołek-Czarnota

Środa               12.00 -15.00   Stanisława Wnuk

Czwartek         12.00 -15.00   Barbara Wielgus

Uczeń kontaktuje się poprzez dziennik z bibliotekarzem i umawia na konkretną godzinę.

W kontakcie pisze, jaką książkę potrzebuję. Odbiór odbywa się przy wejściu do szkoły.

Zwroty zapakowane i opisane (imię nazwisko, klasa, telefon) uczeń zostawia przy wejściu

do szkoły.