ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 133

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zostaną opracowane propozycje wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, które będą poddane publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

  1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
  1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
  • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

 

Prezentacja – "Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r."
Zmiany​_na​_egzaminie​_ósmoklasisty​_i​_egzaminie​_maturalnym​_w​_2021.pdf 3.56MB