ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 144
/źródło: Powiat Kraśnicki/
Od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy tej okazji podsumowano Akcję Promującą Honorowe Krwiodawstwo skierowaną do uczniów pełnoletnich szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kraśnickiego. Odbyła się ona już po raz piętnasty, a trwała od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.
Dawcy krwi każdego dnia ratują na świecie tysiące ludzi. To dzięki wrażliwości i ofiarności Krwiodawców ratowane jest zdrowie i życie osób, które wymagają leczenia krwią i jej składnikami.
Dziś w Starostwie Powiatowym w Kraśniku Roman Bijak Członek Zarządu Powiatu w Kraśniku podziękował wszystkim uczestnikom akcji za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia, okazanie dojrzałości i prezentowanie postawy godnej do naśladowania. Podziękowania zostały skierowane również do dyrektorów szkół oraz pedagogów i opiekunów za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa.
181 uczniów (co czwarty uczeń mogący wziąć udział w akcji) z czterech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oddało ponad 80 litrów krwi. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie, drugie miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku, trzecie miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku. Wyróżnienie otrzymał Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
Przy tej okazji ponownie zachęcamy do udziału w tegorocznej XVI edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo, która potrwa do końca marca 2021 roku.
KS
Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział w Kraśniku.