ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 101

Patrycja Dębicka z klasy 2fG zakwalifikowała się z pierwszego miejsca w województwie lubelskim do centralnego etapu XLVII Olimpiady Historycznej. Została ona wysoko oceniona podczas eliminacji okręgowych zarówno na etapie pisemnym, który odbył się 9 stycznia br. jak i na etapie ustnym w dniu 16 stycznia. Nauczycielem prowadzącym Patrycji jest p. Katarzyna Kremlaś.