ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 115

Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły: Julia Dolan ( 2bG), Marcel Domański (2bG), Przemysław Gontarz (1e), Kinga Kasperek (1a), Arkadiusz Solarz (1a), Dawid Tomala (1a), Maciej Woźniak (2b), Karol Nierubca (2aTP), Dominik Sakłaski (3AT) otrzymali stypendia w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” oraz „ Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE i 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.