ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 307

,,Kochajcie ojczystą ziemię.

Kochajcie swoją świętą Wiarę i tradycje własnego narodu.

Wyrośnijcie na ludzi honoru,
zawsze wierni uznanym

przez siebie wartościom”.

-Witold Pilecki

 

Żołnierze Wyklęci - niezłomni bohaterowie, którzy walczyli o wolną Polskę.

 

"Nil", "Zapora", "Inka", "Łupaszka", "Lalek", "Pług" - żołnierze i działacze podziemia antykomunistycznego. Walczyli o wolną Polskę. Władza ludowa potraktowała ich jak zdrajców. 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji warto byłoby wspomnieć o zapomnianych bohaterach w historii Polski.

 

 


Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.

 

Kilka interesujących faktów na temat Żołnierzy Wyklętych:

  • ,,Żołnierze Wyklęci” - pojęcie powstało w 1993 roku w środowisku warszawskiej Ligi Republikańskiej. W 1995 roku spopularyzowane przez Jerzego Ślaskiego.
  • Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 - bezpośrednia kontynuacja konspiracji podczas II wojny światowej. Pierwszy i najgroźniejszy przeciwnik, nowej, komunistycznej władzy z sowieckiego nadania. Walka ,,Żołnierzy Wyklętych” wpisuje się w ciąg walk o niepodległość Polski.
  • Strategiczny cel – odzyskanie niepodległego państwa. Cele taktyczne: przetrwanie do wybuchu kolejnej wojny, ochrona ludności, samoobrona.
  • Liczebność: 120-180 tys. Do 1953 roku rozbito wszystkie zwarte oddziały. Ostatni z żołnierzy - Józef Franczak ps. Laluś zginął w 1963 roku.
  • Zginęło 8 668 żołnierzy, aresztowano 79 tys.
  • Straty okupanta - zginęło 12 tysięcy funkcjonariuszy (UB, MO, ORMO, WP i KWB), 1 tys. Żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD.

 

 

Warto dodatkowo dodać, że fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej. Od 2011 roku w Polsce 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Źródła:

Joanna Wieliczka-Szarek, Żołnierze Wyklęci; niezłomni bohaterowie.

Marek A. Koprowski, Żołnierze Wyklęci: wspomnienia i relacje.

 

autor: jchmielewski