ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 11

W dniu 15 kwietnia odbył się finał I Powiatowego Ekologicznego Konkursu Biochemicznego. Do testu przeprowadzonego w trybie online przystąpiło 24 uczniów klas 7 i 8 z siedmiu szkół podstawowych powiatu kraśnickiego. Uczestnicy rozwiązywali zadania z zakresu chemii, biologii oraz ekologii. Na podstawie uzyskanych wyników komisja oceniająca wyłoniła zwycięzców konkursu:

I miejsce - Magdalena Nawrocka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

II miejsce – Amelia Biegaj ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

III miejsce (ex aequo) Jennifer Szymona ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie

Zuzanna Łysuniek ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

wyróżnienie - Bartosz Skrzypiec ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku.

Sponsorem nagród rzeczowych jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Organizatorkami konkursu były n. chemii: p. Edyta Skrzypiec i p. Ilona Pawłowicz-Sosnówka oraz n. biologii: p. Elżbieta Fila.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz przygotowującym ich nauczycielom.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorz