ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1578

 

Dlaczego warto się uczyć w "Reju"?

 

od wielu lat blisko 100% zdawalność matur, najwyższe w powiecie średnie z egzaminu
    maturalnego, wyższe od średnich wyników wojewódzkich i ogólnopolskich
• najwyższa w powiecie edukacyjna wartość dodana
• indywidualny program nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych
• największa w powiecie liczba uczniów otrzymujących stypendia Starosty Kraśnickiego
    w latach 2008-2018
możliwość rozwijania uzdolnień w ramach kół zainteresowań i pozalekcyjnych zajęć
    sportowych
• stała współpraca z uczelniami wyższymi
nauczanie języków obcych: angielski oraz do wyboru jako drugi język: niemiecki, hiszpański,
    francuski i rosyjski
• dodatkowe zajęcia z matematyki, w tym w języku angielskim
Matematyczna Platforma Edukacyjna Reja
• przygotowywanie do udziału w konkursach i olimpiadach
wysoki poziom zajęć dydaktycznych (bogata lista laureatów konkursów i olimpiad)
• sprawnie działający system konsultacji przed maturami dla uczniów klas trzecich
filozofia i historia sztuki w klasach humanistycznych
• stałe imprezy: Konkurs Recytatorski „Myśląc Ojczyzna”, Konkurs Wiedzy o Monte Cassino,
    inne konkursy przedmiotowe, Rey Talent Show, Rejowska  Noc Filmowa
od 20 lat cykliczna wymiana młodzieży z niemiecką szkołą partnerską w Schwedt
• spotkania ze studentami z całego świata, m.in. w ramach projektu międzynarodowego
    AIESEC
dostępność nowoczesnych technologii informatycznych - 3 pracownie komputerowe
    w Centrum Multimedialnym, nowoczesne pracownie m.in. z tablicami interaktywnymi
• nowoczesna hala sportowa i boisko wielofunkcyjne
wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
• opieka psychologiczno-pedagogiczna
internat i szkolna stołówka, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski
• CaffeREYka - czyli szkolna kawiarenka
strefy chillout z bezpłatnym dostępem do Wi-Fi
• szkolna telewizja ReyTV, REYdiowęzeł
przyjazna i miła atmosfera
• zawsze dla Ciebie otwarty gabinet dyrektora

Jesteśmy szkołą sukcesu!