ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Zapraszamy absolwentów szkoły, w dniu 5 lipca 2021 r. o godzinie 8.00, po odbiór świadectw maturalnych. Świadectwa maturalne będą wręczane przez wychowawców klas w salach lekcyjnych wg. poniższego wykazu:
Klasa 3a - sala 43
Klasa 3b - sala 56
Klasa 3c - sala 34
Klasa 3d - sala 52
Klasa 3f - sala 3
Klasa 3g - sala 35

Podsumowanie akcji Szkolnego Koła PCK i Samorządu Uczniowskiego.
Dnia 17.06.2021r. Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku zakończyli zbiórkę pieniędzy w ramach kolejnej charytatywnej zbiórki PCK „Gorączka Złota”. Tym razem uczniom naszej szkoły udało się zgromadzić imponującą kwotę 305,11 złotych, zebranych w monetach o nominałach 1,2 i 5 groszy. Kwota została przekazana do Oddziału Rejonowego PCK w Kraśniku w dniu zakończenia akcji.
Zbiórka w ramach ”Gorączki Złota” trwała od 1 marca do 15 czerwca.

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Wykaz sal na spotkania z uczniami:

Godzina 9:00

Klasa 2a – 54

Klasa 2b – 42

Klasa 2c – 3

Klasa 2d – 34

Klasa 2e – 56

Klasa 2f – 41

Klasa IIAT – 37

 

Klasa 2aG – 51

Klasa 2bG – 57

Klasa 2cG – 53

Klasa 2dG – 36

Klasa 2eG – 58

Klasa 2fG – 40

Klasa IIIAT – 35

 

Godzina 10:00 – spotkanie ogólne dla klas I na sali gimnastycznej

Po spotkaniu ogólnym:

Klasa 1a – 35

Klasa 1b – 41

Klasa 1c – 42

Klasa 1d – 43

Klasa 1e – 52

Klasa 1f – 40

 

 

 

Konkurs „The Point Online II 2020/2021” dobiegł końca 😉

W ubiegły piątek (18.06) odbył się etap finałowy. Uczestnicy mieli za zadanie wysłuchać prezentacji oraz odpowiedzieć na 23 pytania quizowe. Niech o poziomie trudności finału świadczy to, że najwyższy wynik to 22 punkty 😉 Zgodnie z zasadami, wygrały trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów, w najkrótszym czasie.

Zwycięzcami etapu finałowego są: (imię – klasa – szkoła – miejscowość)

1. miejsce, z wynikiem 22 punktów w czasie 4:31, zdobył Adam – 2PGT – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
2. miejsce, z wynikiem 22 punktów w czasie 5:19, zdobył Krystian – 2ctg – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (Technikum Ekonomiczno-Handlowe);
3. miejsce, z wynikiem 22 punktów w czasie 6:29, zdobył Jakub Knap – klasa 1a – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku

Przypominamy, że nagrodami w finale są:
za miejsce 1. – laptop;
za miejsce 2. – tablet;
za miejsce 3. – telefon komórkowy.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim życzymy udanych wakacji!🙂

Pozdrawiamy
Zespół The Point

(źródło: https://ckj.thepoint.pl/event/rozstrzygniecie-ii-edycji-konkursu-the-point-online-ii-2020-2021/)

Z przyjemnością informujemy, że Martyna Kuśmierz z klasy 3a została laureatem IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez KUL. Martyna zajęła III miejsce w Polsce. Uzyskała w ten sposób indeks na uczelnię. Finalistami tego Konkursu zostali uczniowie również z klasy 3a Krzysztof Kijewski, Damian Środek i Agata Sekutowska. Nauczycielem uczącym jest p. dr Tomasz Grębski. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji i zdjęć tutaj.

 

 

 

Paweł Mozgawa-Bucoń (kl. 2bG) otrzymał tytuł laureata II miejsca w XIII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE POD HASŁEM „EKOLOGIA PO HISZPAŃSKU” organizowanym pod honorowym patronatem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do pogłębiania znajomości języka hiszpańskiego, podnoszenie poziomu umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa z zakresu ochrony środowiska i ekologii oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. W I etapie konkursu uczestnicy przygotowali filmiki w języku hiszpańskim przedstawiające dowolnie wybrany problem ekologiczny i/lub reklamujące postawy proekologiczne. W II etapie uczniowie rozwiązywali test sprawdzający znajomość podstawowych pojęć oraz umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów zawierających informacje z zakresu ekologii w języku hiszpańskim.

Serdecznie gratulujemy!!!


W dniach 15-17 czerwca uczniowie klas: 1b, 2b i 2bG wzięli udział w doświadczalnych lekcjach chemii. Bez wątpienia jest ona jednym z tych przedmiotówktórych nie sposób uczyć́ jedynie w oparciu o teorię. Uczniowie dużo więcej wynoszą̨ z lekcji, w których mogą̨ aktywnie uczestniczyć́, a przy tym czuć́ dreszcz podniecenia, zaskoczenie i satysfakcję z wykonanego eksperymentu. Poprzez działanie i przy udziale emocji bardziej angażują̨ się̨ w naukę̨. Łatwiej im zrozumieć́ przyczynę̨ i skutek, a suche informacje nabierają̨ barw.

Czytaj więcej...